Polityka prywatności

 • 1

  Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania pozyskanych danych osobowych za pośrednictwem witryny www.winebroker.pl przez Winebroker Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000600413 („Winebroker”).

 • 2

  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 • 3

  Administratorem przetwarzanych danych jest Winebroker.

 • 4

  Dane osobowe podawane są przez użytkowników dobrowolnie i przetwarzane są w celach marketingowych oraz informacyjnych związanych z działalnością Winebroker.

 • 5

  Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom niż Winebroker.

 • 6

  Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Winebroker przysługuje prawo dostępu do danych przetwarzanych przez Winebroker, prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, jeżeli dane te są niepoprawne, niekompletne lub są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.